Gangsperr

Det er mange som bruker det nye året som motivasjon til å bevege seg litt mer. I samarbeid med Robust Trening og Fysioterapi og Lars Zachariassen har vi funnet han som har aller minst lyst å bevege seg og skal prøve å få han i form! Målet er at Dan Cato Olsson gjennomfører 5km på Robustløpet 13. Februar. Gangsperr er vår første serie i 2k!